Solární stínící panely

z tahokovu Technotron Metal

stínící panely

Tahokovy společnosti Technotron-Metal nalézají uplatnění v oblasti solárního stínění budov. Solární stínící panely jsou projektovány a navrhovány nejen pro administrativní ale i soukromé stavby. Díky nim lze skloubit estetické požadavky architekta na atraktivní vzhled objektu a současně i požadavky uživatele, který ocení a potřebuje přirozené denní světlo uvnitř budovy. Společnost Technotron-Metal nabízí architektům a projektantům 3D modely tahokovů https://technotron-metal.cz/architektura/tahokov-vhodny-pro-architekturu/ a křivky prostupnosti denního světla pod různými úhly – str.7 katalogu Architektura https://technotron-metal.cz/wp-content/uploads/2019/10/katalog_WEB1.pdf. Díky tomu si lze nasimulovat prosvětlenost objektu v různých ročních obdobích, vzít v potaz orientaci budovy vůči světovým stranám a tzv. „na papíře“ zvizualizovat různé typy tahokovů a jejich celkový vliv na vzhled fasády.

Výroba Tahokov-Technotron   •   Reference - Katalogy   •   Ploty Technotron   •   Obchodní podmínky   •   Ochrana osobních údajů
© 2021 TECHNOTRON - METAL s.r.o. Webdesign: tirata.cz