Tahokov jako fasádní prvek pro moderní vzhled budov

Tak jako roubence vtiskly tvář samotné klády, režnému zdivu cihla a hradu kámen, tak se i moderní budovy snaží vytvořit si tvář, tedy fasádu, obklady nejrůznějšími plošnými materiály. Jedním z těch moderních je tahokov. Tahokov má mnoho podob, jednak se liší tvary ok, jednak jejich velikostí, orientací, způsobem uchycení a kladečským plánem. Všechny tyto vlivy se dále mísí s materiálovým a barevným pojetím a vzniká nekonečná variabilita tahokovové fasády.

Tahokovová fasáda je v mnoha ohledech specifická a umožňuje vytvořit nepřerušovanou plochu třeba i přes okna budovy, nebo rastr rámů, který ladí se stavebními otvory. Tvorba takové fasády začíná vizí architekta a měla by pokračovat součinností s výrobcem tahokovu. Právě včasná konzultace s výrobcem je zárukou, že specifika tohoto materiálu budou využita ku prospěchu věci. Největším výrobcem v České republice a celé střední Evropě je TECHNOTRON-METAL. V TECHNOTRON-METAL je tým obchodníků, který s vámi zkonzultuje záměr, zda si přestavujete malá, či velká oka tahokovu, hliník, ocel, nebo snad corten či měď. Doporučí vám tvar a velikost oka s ohledem na členění fasády a stavebních otvorů. Dále je zde tým techniků, který navrhne způsob uchycení a rozdělení fasády na formáty tak, aby byl splněn váš záměr. Tedy, zda má plocha působit jednolitě, nebo naopak chcete viditelný rastr, popřípadě tento ještě zvýrazněný rámy. Klíčovým je řešení takzvaných návazností, tedy jestli a jak na sebe budou navazovat vzory ok sousedních formátů. Tahokov ať v rámech, nebo samostatně se kotví šrouby, nebo nýty, do takzvané podkonstrukce, což je lehká konstrukce kotvená do stěn budovy, která vytváří svislé opory pod spoji jednotlivých formátů. Je nutno si uvědomit, že tahokov zavěšený ve výšce je potencionálně nebezpečný. Za celý systém zavěšení stále zodpovídá hlavní projektant stavby. Proto ve snaze zjednodušit zákazníkům tento úkol TECHNOTRON-METAL navázal spolupráci s dodavatelem systémové stavebnice podkonstrukcí, který celý systém zavěšení přepočítá a za výsledek ručí.

Pro fasádní použití jsou nejrozšířenější tahokovy s velkými oky 200, nebo 250 mm, protože jemné vzory z dálky zanikají. Ale i to může být úmyslem. Nejčastějším materiálem je hliník a to z více důvodů: hmotnost, životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a jednotný materiál s podkonstrukcí.

Prohlédněte si letáky s naší nabídkou fasádních systémů v sekci KATALOGY
Systém podkonstrukce ZT-TM

Systém podkonstrukce L-TM

Systém podkonstrukce Floor to Floor

Projekty spolufinancovány EU   •   Reference - Katalogy   •   Ploty Technotron   •   Obchodní podmínky   •   Ochrana osobních údajů
© 2024 TECHNOTRON - METAL s.r.o. Webdesign: tirata.cz